Wystawianie aktów notarialnych

Akty notarialne to nie tylko obowiązek prawny, który trzeba spełnić chociażby w przypadku sprzedawania bądź też kupowania nieruchomości. To bowiem także, a w zasadzie przede wszystkim, bezpieczeństwo zainteresowanych takimi transakcjami czy osób otrzymujących spadki. Wystawienie aktu notarialnego poprzedza dokładne zapoznanie się z konkretnym przypadkiem i sprawdzenie, czy wszystko jest zgodnie z prawem. To właśnie z tego powodu akty notarialne zapewniają nam bezpieczeństwo przy poważnych transakcjach na rynku nieruchomości. O możliwościach notariuszy można dużo dowiedzieć się bezpośrednio na stronie kancelarii http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com, jak i po prostu odwiedzając takie miejsce osobiście.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93

14 wpis

4 wpisy

12 wpis

11 wpis

3 wpisy

13 wpis

10 wpis